Home > Disclaimer

Disclaimer

De Ombudsdienst Pensioenen heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. De site wordt ook systematisch geactualiseerd. Toch kan het gebeuren dat foutieve of onvolledige gegevens voorkomen.

Wanneer de Ombudsdienst hiervan verwittigd wordt, zal hij onmiddellijk de nodige verbeteringen aanbrengen.

Indien u gebruik maakt van de links in deze site, is de Ombudsdienst Pensioenen niet aansprakelijk voor de inhoud noch het goed functioneren van die andere sites. De Ombudsdienst kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de adressen of domeinnamen van andere websites in deze site.

Privacy

De Ombudsdienst Pensioenen behandelt gevoelige informatie. Hij neemt dan ook de grootste omzichtigheid in acht om de persoonlijke levenssfeer van de klager zorgvuldig te beschermen.

De persoonsgegevens van de klager of zijn mandataris worden verwerkt in een geautomatiseerd bestand. Zij worden uitsluitend gebruikt voor de behandeling van klachten. Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 heeft de klager steeds recht op toegang en verbetering van zijn persoonsgegevens.

Auteursrechten

De Ombudsdienst Pensioenen geeft de bezoeker van deze site de toelating om de gepubliceerde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden worden gebruikt en mits bronvermelding.