Home > Klachten > Welke klachten niet > De pensioendiensten

De pensioendiensten

De pensioendiensten zijn schriftelijk, telefonisch, per fax (en vele ook reeds per e-mail) bereikbaar. U kunt ook ter plaatse gaan.

Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen en de Pensioendienst voor de overheidssector, zowel voor betaling als toekenning van het pensioen gefusionneerd tot de Federale Pensioendienst (FPD).

De grote pensioendiensten, de federale pensioendienst en het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen houden zitdagen op verschillende plaatsen in uw provincie.

De federale Pensioendienst en het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen houden gezamenlijke zitdagen in Duitstalig gebied in samenwerking met Duitse pensioendienst, Deutsche Rentenversicherung Bund.

Zoekt u DOSZ of RSZPPO? Vanaf 1 januari 2015 zijn de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) gefuseerd. Voortaan vormen zij samen de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS).

U vindt de contactgegevens van de hoofdzetel, de Gewestelijke Bureaus en eventueel de zitdagen op de website van de volgende pensioendiensten:

De volgende pensioendienst beschikt niet over een website of een subsite die exclusief gewijd is aan de pensioenen. Klik op de pensioendienst voor alle nuttige contactgegevens.

  • Holding NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen)

In de regeling van de zelfstandigen fungeren de sociale verzekeringsfondsen als pensioendienst voor het onvoorwaardelijk pensioen van de zelfstandigen.

Op de website van de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen vindt u de contactgegevens van de hoofdzetel en de bijkantoren van de sociale verzekeringsfondsen.

Terug