Home > Nieuws > Nieuws

Nieuws

Algemene vergadering van het netwerk Ombudsman.be

Interessante debatten met collega ombudsmannen over gezamenlijke projecten (ombudstour, memorandum), de verdediging van de principes van VenetiŽ en consumerconnect.

De Ombudsman Pensioenen heeft een korte toelichting gegeven over zijn pleidooi voor het recht op vergissing.

2024OM


De Ombudsdienst Pensioenen is momenteel volop bezig aan de redactie van het Jaarverslag 2023. We lichten alvast een tipje van de sluier op.

In 2023 ontving de Ombudsman Pensioenen 1533 verzoeken. Het aantal is in vergelijking met 2022 met 41% gestegen is.

Sinds het begin van de coronacrisis in maart 2020 was het aantal klachten bij de Ombudsdienst Pensioenen sterk gedaald. Dit mag niet verwonderen daar tijdens de coronacrisis een aantal taken van de pensioendiensten on hold gezet werden: bijvoorbeeld de controle op het verblijf in BelgiŽ van Inkomensgarantie voor Ouderen-genieters (reizen naar het buitenland was immers niet mogelijk). Ook hebben de pensioendiensten gedurende de coronacrisis geen grote aanpassingen aan hun computerprogrammaís doorgevoerd waardoor het risico op kinderziektes nul was. De coronacrisis was absoluut ook niet het moment om een pensioenhervorming door te voeren.

Nu de coronaperiode volledig achter de rug is zien we dat het aantal dossiers bij de Ombudsdienst Pensioenen terug gestegen is tot het niveau van voor de coronacrisis. Meer nog zelfs, het aantal is nog wat hoger dan het gemiddelde van voor de coronacrisis.

41% van de klachten was in 2023 gegrond. Dit cijfer toont aan dat de pensioendiensten gemiddeld genomen zeer goed werk leveren. De Ombudsman Pensioenen hield zich in 2023 wel veelvuldig bezig met het uitleggen aan gepensioneerden dat de informatie bekomen op andere plaatsen dan bij de pensioendiensten foutief was. Het betreft onder andere verouderde pensioeninformatie die nog her en der op het internet te vinden is.

Het volledige Jaarverslag 2023 wordt verwacht einde maart.


Invloed van een klein aanvullend kapitaal op de betaling van het wettelijk pensioen.

De Ombudsman Pensioenen ontving met regelmaat klachten van gepensioneerden met een klein kapitaal (aanvullend pensioen) die na verloop van tijd meer ziekte-en invaliditeitsbijdragen (ZIV-bijdragen) dienden te betalen op hun pensioen dan het bedrag van het kapitaal dat ze ontvingen.

Wanneer deze gepensioneerden enkel hun wettelijk pensioen zouden ontvangen hebben (en dus geen aanvullend pensioenkapitaal), zouden deze gepensioneerden geen ZIV-bijdragen hebben moeten betalen daar ze onder het drempelbedrag bleven.

Zo zouden om en bij 65.0000 gepensioneerden na 12,4 jaar meer moeten betalen aan ZIV-bijdragen dan het bedrag dat ze als aanvullend pensioen ontvangen hadden. Dit is nefast voor het vertrouwen in de aanvullende pensioenen.

De Ombudsman Pensioenen stelde vast dat het aanvullend pensioen in dergelijke gevallen in plaats van een appeltje voor de dorst een appel met een wrange nasmaak was. De Ombudsman Pensioenen riep de wetgever op dit probleem aan te pakken. De bespreking van deze problematiek vindt u in het Jaarverslag 2019 p. 145.

De Minister van Pensioenen had oor voor dit probleem aangekaart door de Ombudsman Pensioenen. Mevrouw Lalieux paste met ingang van 1 januari 2024 de wetgeving aan. Voortaan zal het minstens dubbel zo lang duren alvorens het kapitaal van het aanvullend pensioen volledig opgesoupeerd wordt door de ZIV-bijdragen. Deze nieuwe wetgeving wordt automatisch toegepast.


Ombudsman Pensioenen werft een pensioenexpert (M/V/X) aan

Meer info op werkenvoor.be


Een korte onderbreking voor de eindejaarsfeesten.

We sluiten onze deuren van 24 december 2023 tot 2 januari 2024. Vanaf 3 januari 2024 staan we weer klaar om je te verwelkomen.
We wensen u alvast hele fijne feestdagen!

MCHNYAlle nieuws
Top