Home > Over ons > Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement

Artikel 19 van het oprichtingsbesluit voorziet dat de ombudsman een huishoudelijk reglement opstelt dat de nadere regels en termijnen voor de behandeling van de klachten bevat.

Het huishoudelijk reglement is in werking getreden op 1 januari 2000 en na goedkeuring door de Minister van Pensioenen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 4 februari 2000. Een aanvulling aan het huishoudelijk reglement (artikel 14) is in werking getreden op 1 januari 2001 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 16 december 2000.