Home > Over ons > Wie is wie?

Wie is wie?

Tony Vandersteen

Tony Van Der Steen is de Nederlandstalige Ombudsman voor de Pensioenen.

De heer Van Der Steen is Ombudsman Pensioenen sinds 1 mei 2007

Jean Marie Hannesse

Jean Marie Hannesse is de Franstalige Ombudsman voor de Pensioenen.

De heer Hannesse is Ombudsman Pensioenen sinds 1 juni 1999

Het College van de Ombudsmannen voor de Pensioenen bestaat uit twee leden, een Franstalige en een Nederlandstalige Ombudsman.

De Ombudsmannen voor de Pensioenen worden benoemd door de Koning en zijn volledig onafhankelijk van om het even welke overheid.

Om benoemd te kunnen worden, moeten de ombudsmannen bewijzen dat zij minstens vijf jaar ervaring hebben in de pensioenwetten en de sociale zekerheid in het algemeen.

Het College wordt bijgestaan door een team van medewerkers die specialisten zijn in de een of meerdere pensioenstelsels. Ook zij kennen de overige sociale zekerheidsregelingen en alles wat daarmee samenhangt, zeer goed. De Ombudsdienst Pensioenen beschikt op die manier over een schat aan theoretische en praktische kennis van alle pensioenregelingen, de Europese Verordeningen en andere internationale akkoorden.

Het team van medewerkers bestaat uit Henk Barremaecker, Nathalie Perrotti, Patrick Raes, Alain Sterckx, Machteld van Crombrugge en Patrick Uyttersprot.