Home > Over ons > Wie is wie?

Wie is wie?

Tony Vandersteen

Tony Van Der Steen is de Nederlandstalige Ombudsman Pensioenen.

 

Bernard Fransolet is de Franstalige Ombudsman Pensioenen.

 

Het College van de Ombudsmannen voor de Pensioenen bestaat uit twee leden, een Franstalige en een Nederlandstalige Ombudsman.

De heer Jean Marie Hanesse is met pensioen sinds 1 mei 2023. Vanaf 1 juni 2024 werd de heer Bernard Fransolet aangesteld als Franstalige Ombudsman Pensioenen.

De Ombudsmannen voor de Pensioenen worden benoemd door de Koning en zijn volledig onafhankelijk van om het even welke overheid.

Om benoemd te kunnen worden, moeten de ombudsmannen bewijzen dat zij minstens vijf jaar ervaring hebben in de pensioenwetten en de sociale zekerheid in het algemeen.

Het College wordt bijgestaan door een team van medewerkers die specialisten zijn in de een of meerdere pensioenstelsels. Ook zij kennen de overige sociale zekerheidsregelingen en alles wat daarmee samenhangt, zeer goed. De Ombudsdienst Pensioenen beschikt op die manier over een schat aan theoretische en praktische kennis van alle pensioenregelingen, de Europese Verordeningen en andere internationale akkoorden.

Het team van medewerkers: Patrick Uyttersprot, Patrick Raes, Henk Barremaecker, Daan Deygers, Christophe Paternotre en Nancy Rodrique.