Home > Info > pensioendiensten

Wie geeft informatie over een pensioenprobleem dat geen klacht is ?

U zoekt informatie over wettelijke pensioenen of u wilt inlichtingen of juridische raad omtrent uw pensioendossier? U wenst een raming of een simulatie van het bedrag van uw wettelijk pensioen? U wenst uw pensioenaanvraag online in te dienen? U wenst de evolutie van uw pensioendossier als werknemer of gepensioneerde werknemer online op te volgen?

Wij zijn niet bevoegd om u hierbij te helpen. Wij zenden al uw vragen om informatie door naar de pensioendiensten die u wel kunnen helpen.

U kunt de belangrijkste diensten online contacteren voor:

Algemene informatie over de pensioenen:

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

Algemene informatie over de pensioenpolitiek:

Karine Lalieux, Minister voor Pensioenen
contactgegevens
David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing
contactgegevens

Specifieke informatie over de pensioenen van de werknemers en de overheidspensioenen en de betaling ervan

De Federale Pensioendienst

Specifieke informatie over de pensioenen van de zelfstandigen:

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen

Raming van en informatie over de pensioenen in het stelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid:

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ); dienst Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ)

Top