Home > Info > Links

Links

Hierna vindt u een systematisch overzicht van alle hyperlinks die in deze
site verwijzen naar andere websites en overige interessante websites.

 

De pensioendiensten

Alle info over de berekening en de betaling van de werknemerspensioenen en de overheidspensioenen :

Federale Pensioendienst (FPD)

Alle info over de berekening en de betaling van de Zelfstandige pensioenen:

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen

Het stelsel van de Overzeese Sociale Zekerheid:

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ); dienst Overzeese Sociale Zekerheid (OSZ)

e-mail: overseas@rsz.fgov.be

Top

De wetgevende Kamers

Kamer van Volksvertegenwoordigers: www.dekamer.be

Senaat: www.senate.be

Top

Ministers van Pensioenen

Karine Lalieux, Minister voor Pensioenen

Contact

David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMOís en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Contact

Top

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid

www.socialsecurity.fgov.be

Top

Belgische ombudsdiensten

www.ombudsman.be

Top

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten

www.fsma.be

Top

Voorlichtingsdiensten

www.belgium.be

(Vermeldt alle federale informatieambtenaren, van de Gemeenschappen en Gewesten, van de provincies, ...)

Top

Internationale Ombudsdiensten

Europese Ombudsman: www.ombudsman.europa.eu/home.faces

International Ombudsman Institute: www.theioi.org

Association des Ombudsman et Médiateurs de la Francophonie:
democratie.francophonie.org

Europees Ombudsman Instituut: www.eoi.at

SOLVIT

Deze bemiddelingsdienst maakt deel uit van een door de Europese Commissie gecreŽerd netwerk dat op een informele manier problemen oplost van burgers en bedrijven die geconfronteerd worden met problemen, veroorzaakt door een verkeerde toepassing van de Europese regelgeving. Aarzel niet van een beroep te doen op deze efficiŽnte en kostenloze dienstverlening: solvit

Top