Home > Klachten > Welke klachten niet > Algemeen pensioenbeleid

Klachten over het algemeen pensioenbeleid

Uw klachten over het algemeen pensioenbeleid kunt u richten aan

  • De Minister van Pensioenen
  • De Commissie voor Verzoekschriften bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers

Ministers bevoegd voor Pensioenen

Karine Lalieux, Minister voor Pensioenen

De contactgegevens vindt u hier

David Clarinval, Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO’s en Landbouw, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

De contactgegevens vint u hier

De Commissie voor Verzoekschriften bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers

U kunt een verzoekschrift indienen bij de Commissie voor Verzoekschriften bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het verzoekschrift dient aan een aantal vormvereisten te voldoen.

Zo moet u dit verzoekschrift per brief richten aan de Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, Natieplein 2, 1008 Brussel.

U vermeldt uw naam en adres en u geeft een overzicht van de verschillende stappen die u reeds ondernomen heeft om het probleem dat u in het verzoekschrift aan haalt, op te lossen.

Vergeet ook uw brief niet te ondertekenen.

Terug