Home > Klachten > Welke klachten niet > Volkenrechtelijke organisaties

Ombudsdiensten van volkenrechtelijke organisaties

De Europese Ombudsman behandelt klachten over de Europese instellingen. Via de website van de Europese Ombudsman kunt u rechtstreeks uw klacht indienen.

Wij zijn niet op de hoogte van het bestaan van ombudsmannen van andere volkenrechtelijke organisaties.

Terug