Holding NMBS

Frankrijkstraat 85, 1060 Brussel

Reglementering rust-, overlevings- en invaliditeitspensioenen
tel.: 02/ 525.25.38, fax: 02/ 525.40.12

Berekening nieuwe pensioenen
tel.: 02/ 525.35.27, fax: 02/ 526.35.96

Betalingen
tel.: 02/ 525.35.07, fax: 02/ 526.35.96

Terug