Home > Klachten > Welke klachten niet > De pensioendiensten

De pensioendiensten

De pensioendiensten zijn schriftelijk, telefonisch, per fax (en vele ook reeds per e-mail) bereikbaar. U kunt ook ter plaatse gaan.

Sinds 1 april 2016 zijn de Rijksdienst voor Pensioenen en de Pensioendienst voor de overheidssector, zowel voor betaling als toekenning van het pensioen gefusionneerd tot de Federale Pensioendienst (FPD).

De grote pensioendiensten, de federale pensioendienst en het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen houden zitdagen op verschillende plaatsen in uw provincie.

De federale Pensioendienst en het Rijksinstituut voor Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen houden gezamenlijke zitdagen in Duitstalig gebied in samenwerking met Duitse pensioendienst, Deutsche Rentenversicherung Bund.

Zoekt u DOSZ of RSZPPO? Op 1 januari 2017 heeft de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) een belangrijk deel van de opdrachten overgenomen van de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS).

De RSZ werd op 1 januari 2017 verantwoordelijk voor de volgende opdrachten, die tot nu toe door DIBISS worden uitgevoerd:

  • de inning van de socialezekerheids-, pensioen- en conventionele bijdragen van de plaatselijke en provinciale overheidsdiensten;
  • de overzeese sociale zekerheid;
  • de sociale en fiscale Maribel van de overheidssector en de betaling van diverse premies.

De bevoegdheden inzake de pensioenen van de plaatselijke besturen (behalve de inning van de bijdragen) worden overgedragen naar de Federale Pensioendienst (FPD). De toekenning, het beheer en de uitbetaling van de pensioenen van de overzeese sociale daarentegen vallen onder de bevoegdheid van de RSZ.

U vindt de contactgegevens van de hoofdzetel, de Gewestelijke Bureaus en eventueel de zitdagen op de website van de volgende pensioendiensten:

De volgende pensioendienst beschikt niet over een website of een subsite die exclusief gewijd is aan de pensioenen. Klik op de pensioendienst voor alle nuttige contactgegevens.

  • Holding NMBS (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen)

In de regeling van de zelfstandigen fungeren de sociale verzekeringsfondsen als pensioendienst voor het onvoorwaardelijk pensioen van de zelfstandigen.

Op de website van de Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen vindt u de contactgegevens van de hoofdzetel en de bijkantoren van de sociale verzekeringsfondsen.

Terug